top of page

Eluks Valmis ainekava

  • 71Steps

Eluks valmis ainekava on loodud, et toetada noorte edukust läbi praktiliste eluoskuste õpetamise. Programm sündis noore gümnaasiumilõpetaja kogemusest, kus 12-aastase koolitee järel olid kõige tavalisemad igapäevategevused keerulised. Eluks valmis loodigi eesmärgiga, lõimida elulised oskused formaalharidusse. Ainekava koostasid üle 60 vabatahtliku kahe aasta jooksul. See haldab kõikide erialade eksperte, noori, lapsevanemaid, õpetajaid. Valikaine ainekava koosneb põhjalikest tunnikirjeldustest, slaididest, töölehtedest, soovitustest ja käsitleb 10t elulist teemt.

You can also join this program via the mobile app.

Hind

€2,000.00

Already a participant? Log in

bottom of page