top of page

Kas me räägime piisavalt noortega seksuaaltervisest?

Updated: May 17

2022. aastal avaldas Tervise Arengu Instituut (TAI) lühikokkuvõtte uuringust „Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine 2021“,. Tegemist on väga informatiivse kokkuvõttega, mis näitab täpselt, missugustest teemadest soovivad noored rohkem kuulda ja mille kohta on teadmised olnud stabiilsed läbi aastate ning milline on üldse seksuaalkäitumine Eesti noorte seas. Sellised uuringud on väga teretulnud ning näitavad ikka ja jälle, kui oluline on rääkida noortega seksuaaltervisest. Seda põhimõtet võib teatud määral  võrrelda esmaabi andmisega – tulemus on palju hullem, kui seda ei tee.

 

Noored on huvitatud isegi siis, kui tunnis nii ei tundu

Olles andnud mitmeid aastaid seksuaaltervise loenguid koolides, olen näinud seinast-seina klasse. Mõned on väga aktiivsed ja teadmishimulised, teised jällegi vaiksemad ja rääkijaks olen enamus ajast mina. Samas on ka äärmuslikke klasse, kus osa õpilasi lollitab ning teeb omapäraseid ja sobimatuid kommentaare. Sel juhul tuleb meeles pidada, et üldjuhul (sellised) noored ikkagi väga tahavad teada. Neile on see info huvitav, uus, võõras ja põnev. Pigem ei oska nad end hästi väljendada, sest sellistel teemadel rääkimine pole igapäevane ning mõningates keskkondades ja peredes lausa soosimatu/tabu. Üldiselt tuleb TAI uuringust  välja, et noored soovivad enam selliste teemade käsitlemist koolis. Kuna seksuaalsus on normaalne osa  elust, siis sellised tunnid või koolitused peaksid olema õpilastele kättesaadavad igas kooliastmes või lausa igal aastal. Loomulikult peab erinevatele vanuseastmetele lähenema eakohase sõnavaraga.


Tund peab olema kaasahaarav ja interaktiivne

Mida nooremad on lapsed, seda lühem on nende tähelepanu kestus. Seepärast soovitatakse koolituste tegemisel uut infot esitleda viie minuti jooksul ja järgnevalt arutada ning kinnistada teemat 10 minutit. Ideaalne oleks, kui kõikide vajalike teemade jaoks oleks eraldi tunnid planeeritud (nt valikainena koolis) ja sinnapoole poole peaksime ka püüdlema, sest TAI hinnangul soovivad noored seda. Sellistele teemadele võiks pühendada rohkem aega kohustusliku hariduskava osana. Hetkel aga kahjuks see nii veel pole ning hakkama peab saama keskmiselt ühe tunniga. Kindlasti ei tohiks tund olla liialt igav – n-ö loenguvormis, vaid pigem õpilasi arutlema kutsuv. Antud uuring ja minu isiklikud kogemused näitavad, et kui tund on üles ehitatud nii, et õpilased arutlevad ja osalevad aktiivselt, siis julgetakse ka rohkem küsimusi küsida ning tulla rääkima oma muredest. Rõhk peaks olema käelistel tegevustel ning aeg-ajalt võiksid õpilased saada ka võimaluse ringi liikuda (eriti nooremad õpilased).


 

Pigem rääkida, kui üldse mitte

Nagu ka eespool mainitud, oodatakse, et koolis räägitakse sellistel teemadel, nagu seksuaalsus ja sellega seonduv ning ühiskonna tervise jaoks on palju hullem, kui seda ei tehta. Seksuaalharidus on kõige efektiivsem siis, kui rääkida noortega ennetavalt st enne, kui nad üldse aktiivset seksuaalelu alustavad. Sel juhul on neil olemas vahendid, teadmised ja oskus leida õiget ning usaldusväärset informatsiooni. Samas, kui hakata liiga hilja neid teemasid käsitlema (nt esimest korda gümnaasiumis), siis võib juhtuda, et noored leiavad infot muul moel ning ei pruugi leida kõige usaldusväärsemaid allikaid ja tekivad väärarusaamad. Sellise olukorra ennetamiseks on oluline kõige tähtsamate teemade rääkimine õiges vanuses.


Kuna seksuaalsus on osa inimesest terve tema elukaare jooksul, siis vale on mõelda, et ehk ei lähe neid teadmisi vaja või, et lapsed leiavad need ise õigest kohast üles. Noored vajavad suuremal või vähemal määral suunamist. Lisaks soovivad nad sellistest teemadest pigem rohkem, kui vähem teada. Sellise tunni planeerimine või koolitaja kutsumine on väga vajalik ning osa noorte seksuaaltervise edendamisest. Parim, mida noorele anda saab, on teadmised teemadest, mida tahes-tahtmata elus vaja läheb.Selleks, et õpetajate elu lihtsamaks muuta,  korraldame neile suunatud webinari 22. mai õhtul kell 19.00 TASUTA, kus jagame praktilisi strateegiaid ja kohandatud nõuandeid, kuidas julgustada avatud arutelu ja mugavustunnet klassiruumis, käsitledes ka kõige tundlikumaid seksuaaltervise teemasid. Registreeri end kohe!
0 comments

Comments


bottom of page