top of page

7 küsimust MTÜ Eluks Valmis loojatele

Updated: Nov 22, 2023Eluks Valmis loojad


Küsisime MTÜ Eluks Valmis loojatelt 7 küsimust ühingu ja selle eesmärkide kohta.
Mis on MTÜ Eluks Valmis eesmärk?


Meie visioon on toetada noorte edukust ning selle saavutame läbi praktiliste toimetulekuoskuste õpetamise.Mis ajendas Sind projekti looma?


Eva Maria Hanson

Eva Maria Hanson (projektijuht ja MTÜ Eluks Valmis juhatuse liige): Reaalne vajadus! Olen mõtteviisiga “Kus viga näed laita, seal tule ja aita!“. Peale gümnaasiumi lõpetamist tahtsin minna vanematest eraldi elama, et ülikoolile isesesva noore inimesena vastu minna ning oma elu ja toimetuleku ees üleüldiselt vastutus võtta. Reaalsus oli see, et helistasin iga paari tunni tagant emal väga “totakate” küsimustega - kuidas ma seda veenäitu pean võtma? mis pesuvahendiga siidi võin pesta? palju ma peaksi kuus toidule taha planeerima? Ja need on ainult mõned näited! Just see pani mind mõtlema, et kui mu teele tulevad ette suuremad, olulisemad väljakutsed, kuid mul nende lahendamiseks teadmisi ja oskusi pole, siis kuidas peaksin neid edukalt lahendada oskama. Selle kogemusest saati on minu eesmärgiks olnud noorte inimeste edukuse kindlustamine läbi praktiliste eluliste oskuste õpetamise. Unistan sellest, et ühel päeval on need kõik ka riiklikus õppekavas.
Mis ajendas Sind “Eluks Valmis” projektiga liituma?


Tuuli Muistna

Tuuli Muistna (partnerlussuhete juht ja MTÜ Eluks Valmis juhatuse liige): Liitusin “Eluks Valmis” haridusprojektiga 2021. aastal. Olin just alustanud oma teist aastat õpetajana olles Noored Kooli 14. lennu liige. Minu üheks ajendiks viimasega liitumisel oli just soov noorte ellu tuua rohkem niiöelda päriselu teadmisi ja kogemusi ning “Eluks Valmis” oli selleks ideaalne võimalus! Sarnaselt Evale tundsin ka mina enda kooliajal puudust just nendest päriselu teadmistest ning ellu astumine peale gümnaasiumit oli ikka korralik proovikivi. Kooli lõpetamisega kaasnevast stressist ning sellele järgnevast eriala valikust räägitakse palju, kuid oma elu alustamisega kaasnevatest erinevatest raskustest üsna vähe. Julgen praegu kindlalt väita, et sellise ainekava läbimine kergendab noorte ellu astumist tunduvalt.

Mis sind motiveerib Eluks Valmis ühinguga toimetama?


Eva Maria: Minu motivaatoriks on kogu see peidetud potentsiaal, mis noortes inimestes on! Tahan, et kõigil eesti noortel oleks koolist kaasa saadud oskused oma potentsiaal leida, endale meeldival alal edu saavutada ja luua endale õnnelik elu. Olles kogenud depressiooni, mis tekkis just enda võrdlemisest teistega, koolistressist ja liigsest saavutusvajadusest, tahan omalt poolt kaasa aidata noorte tervislikule edu saavutamise protsessile.Oled kasutanud “Eluks Valmis” ainekava enda õpilaste seas. Kirjelda, nad on selle vastu võtnud?


Tuuli: Olen kasutanud sidunud ainekava 5. ja 6. klassi inimeseõpetuse tundidega ning õpilaste tagasiside on olnud ülimalt positiivne. Nad on saanud lahendada reaalelu probleeme ning toonud ka enda näiteid. Eriti meeldis mulle ühe 6. klassi noormehe tagasiside, kes peale seda kui “Eluks Valmis” eesmärkidest rääkisin, vastas tõsiselt: “See on nii vajalik! Ma vahepeal enne magama minekut ikka mõtlen, et kuidas see elektriarvete maksmine käib.”Oled näinud seda, kuidas “Eluks Valmis” õppekava kasutamist ja koolitundi juba reaalselt ühes koolis. Kirjelda, mis tunded Sind valdasid?Eva Maria: Kujuta ette, et oled kaks aastat koos ligi 60-liikmelise tiimiga ühe eesmärgi nimel pingutanud ning nüüd saate koos magusaid vilju mekkida. Täpselt see tunne! Südantsoojendav, uhke, motiveeriv, tänulik!Kes on Sinu eeskujuks haridusmaastikul?


Tuuli: Minu eeskujuks haridusmaastikul on kindlasti Liina Kersna. See kui hingega ta haridusse panustab, kui südamega ta oma tööd teeb ning see, kuidas teda siiralt huvitab laste ja õpetajate heaolu, on kõikidele näha.Missuguse raamatu lugemine on muutnud Sinu elu/pannud Sind mõne asja üle teistmoodi mõtlema?


Tuuli: Liikumisentusiastina on kindlasti üheks minu lemmikuks Anders Hanseni “Tugev aju”, mis seletab väga ilusasti ja lihtsalt ära miks me peame olema kehaliselt aktiivsed ning kui oluline on see meie vaimsele tervisele ja õpiedukusele.


Eva Maria: Raamat, mida ma soovitan keskkoolinoortel lugeda, on Hans Rosling’u “Factfulness” “Faktitäius”. Tänases ülehelikiirusel muutuvas maailmas, kus mitte miski pole enam pimesilmi usaldatav, sest kõik on tehislikult toodetav, annab see raamat head tööriistad, kuidas selles meediarägastikus orienteeruda.Kas Sinu arvates valmistab üldlharidus noored ette iseseisvaks eluks?

  • Ei, kindlasti mitte.

  • Jah, minu arust valmistab küll.


0 comments

Comments


bottom of page