top of page
ev.sept.23-192.jpg
Eluks Valmis

AINEKAVA MATERJALID

Kolme tegutsemisaasta jooksul oleme haridusasutustele koondanud kokku väärtusliku info, nipid ja nõuanded, kuidas elulisi teadmisi noortele edastada.

Tutvu meie väärtuspakkumisega allpool 

ELUKS VALMIS TUNNUSTAV MÄRK KOOLIDELE

ELUKS ETTEVALMISTAV KOOL” märgis on koolidele välja antav tunnustus, mis näitab kooli pühendumist õpilaste harimisse iseseisvaks eluks. Selle tunnustuse saavad koolid, kes on soetanud Eluks Valmis ainekava ning kasutavad seda oma kooliprogrammis täies mahus, Eluks ettevalmistava kooli märgisega koolid edendavad noorte edukust läbi iseseisvuse suurendamise õpetades päriseluks vajalikke teadmisi ja oskusi.

 

Märgis loob usaldust, mis näitab kooli pühendumist mitmekülgsele ja praktilisele õppele. See annab nii õpilastele kui ka lapsevanematele  kindluse, et selle kooli õpilaste haridustee ei ole suunatud mitte ainult eksamite sooritamisele, vaid ka igapäevaeluks vajalike oskuste omandamisele. 


ELUKS ETTEVALMISTAV KOOL” tunnustav märk on eeskujuks teistele haridusasutustele, julgustades neid looma õpikeskkonda, kus õpilased saavad arendada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud iseseisvaks eluks. See tunnustus kujundab haridusmaastikku, mis valmistab noored ette mitte ainult eksamiteks, vaid ka päriselu väljakutseteks väljaspool koolimaja.

Eluks Valmis tunnustav märk koolidele

SOETA
AINEKAVA

Aitäh!

bottom of page