top of page
ev.sept.23-87.jpg

KOOLITUSED

Elulisi oskusi arendavad praktilised koolitused noortelt noortele
Eluks Valmis pakub praktilisi koolitusi, mis on loodud noortelt noortele, keskendudes iseseisvuse edendamisele ja reaalsete oskuste arendamisele. Meie koolitused hõlmavad enesearengut, jagavad elulisi kogemuslugusid ja tutvustavad olulisi seksuaaltervise teemasid, pakkudes noortele vajalikke vahendeid ja teadmisi iseseisva ja teadliku elu juhtimiseks.

Lisaks käsitleme karjääri valikuid, pakkudes suuniseid ja nõuandeid erinevate karjäärivõimaluste kohta, aidates noortel leida oma tõeline kirg ja suund elus. Rõhutame vaimse tervise tähtsust, jagades esmaabi tehnikaid ja strateegiaid stressi, ärevuse ning muude vaimse tervise probleemidega toimetulemiseks. Meie eesmärk on arendada noori praktiliste oskustega, mis on kohandatud nende igapäevaste vajaduste ja väljakutsetega, aidates neil kasvada
enesekindlateks, iseseisvateks ja teadlikeks noorteks.

ENESEARENG

Enesearengu koolitused keskenduvad eesmärkide seadmisele ja spordi sidumisele igapäevaelus. Need koolitused õpetavad noori, kuidas püstitada realistlikke eesmärke ja luua strateegiaid nende saavutamiseks, andes neile vajalikud tööriistad ja motivatsiooni eduks. Samuti rõhutame spordi tähtsust füüsilise ja vaimse tervise edendamisel, aidates noortel leida sobivaid viise aktiivseks ja tervislikuks eluviisiks.

Eva Maria Hanson

Eva Maria Hanson,

MTÜ Eluks Valmis tegevjuht, noor ettevõtja,

avaliku esinemise maailmameister

1-2-3-4 ja tehtud!

Eva Maria on välja töötanud neljasammulise strateegia, mis aitab noortel seada eesmärke, olemata mõjutatud sotsiaalmeediast, ühiskondlikest normidest või teiste eeskujudest.

Emma Anni Koppel

Emma Anni Koppel

MTÜ Eluks Valmis koolitaja, TÜ meditsiinitudeng,

endine noortekoondislane

Spordiga sina peale!

Koolitus keskendub tervisliku eluviisi terviklikule mõistmisele, aidates noortel näha, et see hõlmab nii füüsilist, vaimset kui ka emotsionaalset heaolu. See annab neile laiapõhjalise arusaama tervisest, mis on oluline nende üldiseks heaoluks.

Maris Praats

Maris Praats,

Sisekaitseakadeemia vilistlane, TÜ tudeng, meediaspetsialist

Kuidas leida tööd, mis sind õnnelikuks teeb?

Karjääri teemaline koolitus annab aluspõhja selleks, et luua noortele hea baas enda oskuste ja kogemuste rakendamiseks karjääris. See aitab neil mõista oma tugevusi ja nõrkusi, leida huvipakkuvaid karjäärivalikuid ning arendada vajalikke oskusi.

Triin Soosäär

Triin Sooäär,

EBS tudeng, ettevõtja, MTÜ Lastekaitse Liit koostöö koordinaator ja eesti keele õpetaja alushariduses

Kuidas juhtida oma elu ja teha valikuid?

Tänapäeva maailmas on meil igas aastas 31 536 000 sekundit, aga kõiki neid sekundeid saame tegelikult ise juhtida - küsimus on selles, milliseid variante eelistame. 

KOGEMUSLOOD

Kogemuslood on noortele kasulikud, kuna need pakuvad reaalseid näiteid ja õppetunde, aidates neil paremini mõista ja toime tulla elu keerukate olukordadega. Tuuli avameelne kogemuslugu annab ülevaate leinaprotsessidest. Lisaks jagab ta oma kogemusi sellest missugused muutused võivad toimuda perekonnas ning kuidas nendega toime tulla; kuidas olla toeks leinavale sõbrale ja kaaslasele ning puudutab põgusalt ka suitsiidi temaatikat.

Noorte isesesiva elu areng on hädavajalik, kuid sama oluline on tunnustada ja toetada õpetajaid, kes on nende arengu juhendajad ja eestvedajad. Õpetajatele keskendudes kogemuslugu "Õpetajate läbipõlemine - tänapäeva haridusmaastiku paratamatus?" on väärtuslik ressurss, pakkudes olulisi õppetunde ja strateegiaid läbipõlemise ennetamiseks ja sellega toimetulekuks.

Tuuli Muistna

Tuuli Muistna,

MTÜ Eluks Valmis kaasasutaja

Kuidas tulla toime leinaga?

Tuuli avameelne kogemuslugu leinaprotsessidest on eriti kasulik noortele, pakkudes neile väärtuslikku teadmist ja mõistmist keeruliste emotsionaalsete teemade kohta.

Tuuli Muistna

Tuuli Muistna,

MTÜ Eluks Valmis kaasasutaja

Õpetajate läbipõlemine - tänapäeva haridusmaastiku paratamatus?

Kogemuslugu on kasulik õpetajatele, koolijuhtidele, vanematele ja kõigile haridusvaldkonna huvilistele. Selles jagatakse isiklikke lugusid ja väljakutseid õpetajaelust, käsitledes avameelselt läbipõlemise mõju isiklikul ja professionaalsel tasandil.

 

Koolitus puudutab ka õpetajate kiusamise teemat, uurides selle ilminguid, tagajärgi ning viise, kuidas luua toetav keskkond. Lisaks annab kogemuslugu praktilisi nõuandeid eneseabi ja enesehoolduse kohta, pakkudes ka positiivseid näiteid ja rõõmsaid hetki õpetajakarjäärist.

SEKSUAAL- JA VAIMNE TERVIS

Seksuaaltervuse koolituse eesmärgiks on kinnistada noorte teadmisi, et tagada turvalisemad ja nauditavamad seksuaalkogemused. Kindlasti saavad koolituse jooksul palju tähelepanu teemad nagu rasestumisvastased vahendid, suguhaigused ja seksuaaleluks valmisolek. Lisaks räägime nõusolekust, seksuaalsusest ja nauditavast seksuaalelust.

Koolituse sisu on kohandatud vastavalt õpilaste vanusele ning soovi korral saab tellija avaldada soovi mingite kindlate teemade osas, näiteks seksuaalne orientatsioon, orgasm või lähisuhtevägivald.

Meie koolitus "Tugevam mina - vaimse tervise esmaabi" on loodud selleks, et vähendada seda statistikat, pakkudes noortele vajalikke vahendeid ja teadmisi oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks. Lisaks saab ühildada või eraldi saada koolitust enda esmaabi teemal - Millega pöörduda EMOsse, mis kannatab oodata perearsti vastuvõtuni? Mida teha kui oled noaga sõrme lõiganud?

Marie Helene Puurand

Marie Helene Puurand,

MTÜ Eluks Valmis koolitaja, TÜ meditsiinitudeng,

seksuaaltervise koolitaja ja seksuaalhariduse entusiast

Seksuaalharidus ja
-kogemus

Koolitus on väärtuslik vahend noorte jaoks, edendades tervislikke hoiakuid ja praktikaid seksuaalsuses. See suurendab nende teadlikkust ja annab vajalikke oskusi, et tagada turvalisemad ja rahuldustpakkuvamad seksuaalkogemused, aidates noortel teha informeeritud ja enesekindlaid valikuid oma seksuaalelus.

292473264_5105892946202822_8104009171700087910_n.jpg

Emma Anni Koppel

MTÜ Eluks Valmis koolitaja, TÜ meditsiinitudeng

Lähisuhtevägivald - paratamatu ja parandamatu või ennetatav ja elimineeritav?

Läbi mänguliste, kuid sisukate tegevuste murrame koos õpilastega läbi lähisuhtevägivalla keerulistest ja rasketest teemadest, et olla valmis märkama ja aitama. 

Elis Riin Tars-Hurt

Elis Riin Tars-Hurt,

III kursuse arstitudeng

Tugevam mina - vaimse tervise esmaabi

38% Euroopa Liidu elanikkonnast kannatab aasta jooksul mingi psüühikahäire all" - Mida saame ise teha, et see kurb statistika väheneks? Koolitus läheneb vaimse tervisele ja selle hoidmisele praktilise nurga alt.

TELLI KOOLITUS

EV - uuem logo (3).png

Aitäh, et toetad noorte arengut!

bottom of page